Anmäl din gårdsbutik

Anmäl din gårdsbutik

Kriterier för att kvalificera sig till den Österbottniska”Gårdsbutikskartan”!

För att få vara en del av denna lista på gårdsbutiker bör företagen förbinda sig att uppfylla följande kriterier!

  • Man har en hemsida/Facebook/Instagram sida på åtminstonesitt modersmål samt ett annat språk
  • Produkterna man säljer bör antingen var egna produkter eller tillverkade av samarbetspartners från närområdet (lokalproducerat)
  • Alla förädlade produkter från gården har blivit tillverkade i för ändamålet avsett utrymme som även uppfyller alla myndighetskravsamt att man innehar alla nödvändiga tillstånd, detta gäller även för all uppfödning på gården
  • Man uppfyller alla myndighetskrav för gårdsförsäljning 
  • Man har fastställda öppethållningstider, som anses bindande, och dessa framkommer tydligt på hemsidanoch andra offentliga sidor. Öppethållningstiderna bör även vara uppdaterade för årstiden.
  • Har man endast säsongöppethållning bör det framkomma tydligast möjligt på hemsidan och andra offentliga sidor
  • Klara och lätta kördirektiv bör finnas på hemsidan samt kartangivelser, även uppdaterade kontaktuppgifter
  • Omgivningen, butiken och personalen då man tar emot kunder måste vara representativa(städade och välskötta)och service minded
  • Man bör kunna acceptera de mest vanliga betalningsmetoderna

 

Gårdsbutiken har möjlighet att när som helst meddela att man önskar bli borttagen från den digitala kartan. Projektägaren har också möjlighet att utesluta gårdsbutiken ur nätverket om denne inte uppfyller de kriterier som är uppsatta.

Till anmälningsformuläret >>