Resume: ''Boosta ditt småskaliga livsmedelsföretag''

14.12.2023
workshop

Hösten 2023s workshopserie ”Boosta ditt småskaliga livsmedelsföretag” bestod av 4 föreläsningstillfällen som gjordes i ett nära samarbete med Yrkeshögskolan Novias projekt Myrsky. Workshopsserien var svenskspråkig. Som föreläsare inhyrdes Nathalie Aurén https://www.nathalieauren.com/ som är en välrenommerad föreläsare gällande de ämnen vi hade på schemat. 

Alla tillfällen bestod av ett 3 timmars pass där Nathalie började med att introducera våra deltagare i dagens ämne. Därefter fick deltagarna själva jobba med utvecklingen av sitt eget företags-kommunikation och presentation, med bistånd av Nathalie, Heidi Baarman-Geust från Novia och Mats Sabel från Proagria/Österbotten på tallriken. 

 

Workshop #1 Sociala Medier 

Hur skall du som företagare synas i bruset av alla andras medieuppdateringar? Hur skall du lägga upp dina kampanjer för att få exponeringstid och reaktioner i de sociala kanalerna? Vem är dom och var hittar vi våra ”riktiga” kunder, inte bara de som vi tror är våra kunder? Vad skall man tänka på och hur kan man ta hjälp av tex Storytelling då man marknadsför och säljer via nätet. Som avslutning på dagen skall alla deltagande företag ha skissat upp sitt företags marknadsföringsplan. 

 

Workshop #2 Mat och produktfotografering 

Ett av de svåraste objekten att fotografera är just mat och maträtter så vad är det som företagare du behöver tänka på för att lyckas med dina egna foton, ett snyggt foto säljer givetvis mera. Är det dagsljus eller solljus som är det bästa ljuset, ser bilden alltför tillrättalagd ut, behöver du använda dig av andra attribut för att få din produkt lockande – alla dessa frågor fick deltagarna svar på under dagen. Efteråt fick alla deltagare ta sina egna foton av sina egna produkter med stort bistånd av Nathalie. 

 

Workshop #3 Branding 

Hur skapar man som företagare sin egen brand och hur omfattande är begreppet brand. Hur kan man tänka kring webbsidor, etiketter, marknadsföring, intern policy, storytelling och företagets grafiska profil? Företagets visuella språk (logo, färger, font) som skall genomsyra allt skrivet material såsom web-sidor, e-mail, trycksaker osv, hur viktigt är inte det. Alla dessa faktorer påverkar företagets brand i slutändan, kanske inte i så stor utsträckning en och en men tillsammans blir det en stark faktor för helhetsbilden av företaget. Brandet byggs upp i mötet med kunden och dessa möten kan vara såväl fysiska som digitala. Här gäller det även att kunna skapa ett bestående intryck hos kunden som gör att de minns er som leverantör. Efter introduktionen fick alla deltagande företag göra konkreta och praktiska övningar gällande det egna företagets brand/bild utåt. 

 

Workshop #4 Digitala verktyg 

Hur skall man utforma en attraktiv annons på sociala medier, vad bör man tänka på och hur får man den att se proffsig ut? Vilka digitala verktyg/hjälpmedel finns att tillgå för t ex nyhetsbrev, massutskick, mediekampanjer o s v. Det finns fler än man tror ute på nätet som erbjuder gratis program för just dessa tjänster så varför inte använda sig av dessa då. Efter föreläsning fick alla deltager själva utforma sina egna annonser/kampanjer utgående från de program som fanns tillgängligt och det material dom tagit fram under workshopseriens gång t ex foton, grafisk profil, marknadsföringsplan o s v. 

 

Sammantaget kan vi konstatera att deltagarna ansåg kursen inte bara välbehövlig utan även nödvändig. Det är ytterst viktigt att man som företagare syns i flödet och får positiv uppmärksamhet eftersom närmare 100% av marknadsföringen sker idag via sociala medier och olika plattformar. Workshopen gav mersmak åt flertalet av deltagarna som gärna kommer igen om det ordnas en fortsättning, dels som vidareutbildningar men även helt nya ämnen som är viktiga för en småföretagare.