Om projektet

Om projektet

Om projektet

Projektägare är Österbottens Svenska Lantbrukssällskap med finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, NTM-centralen i Österbotten.

Projektet Kvarken Plate - Österbotten på tallriken bidrar till uppbyggandet av ett kunskapscenter där livsmedelsproducenter, livsmedelsförädlare och -hantverksföretagare, experter inom företagande, marknadsföring och produktion möts dagligen. Projektet bidrar även till ett ökat kunnande om den lokala matproduktionen och kännedom om de lokala producenterna bland de österbottniska kommuninvånarna.

Utöver att projektet vill lyfta fram lokala producenter, som aktivt jobbar för att producera vår mat, vill projektet lyfta fram betydelsen av både inhemsk och lokal matproduktion ur en beredskapssynvinkel. 

Projekttid: 1.10.2022 – 31.12.2024

Läs mera om ProAgria Lantbrukssällskapets verksamhet här

sponsorer
jordgubbar

Aktiviteter inom projektet

Österbotten på tallriken! är ett utvecklingsnätverk, något som sammanför aktörer och kompetensområden inom matsektorn, samt främjar interaktionen mellan de olika aktörerna på området. Man kan inte nog betona vikten av samarbete och nätverksbildande för att ett utvecklingsarbete ska kunna fungera, både lokalt och regionalt. 

Projektets mål är att genom informationsförmedling skapa ett kunskapscenter där livsmedelsproducenter, livsmedelsförädlare och -företagare, experter inom företagande, marknadsföring och produktion tillsammans kan utvecklas, samarbeta, nätverka, sparra och växa till sig.

Projektet strävar till att förstärka ett fysiskt nätverk och en virtuell plattform för samarbete och utveckling inom livsmedelsbranschen samt att förbättra företagarnas kunskap om marknadsföring och bränding. Samtidigt skall vi öka det gränsöverskridande samarbetet mellan producenter, livsmedelsbranschen och konsumenter för att få större förståelse för varandras behov och önskemål.

Vi vill dessutom utveckla den existerande Gårdsbutikskartan för Österbotten och ta fram kriterier för att vara en butik på kartan och utarbeta ett utbildningsprogram för deltagande företag. Genom marknadsföring av Österbotten på Tallriken brändingen vill vi skapa ett nytt begrepp för maten från Österbotten samt skapa en atmosfär för gemensamt deltagande i olika evenemang såsom t ex mässor, marknader, utbildningar, hållbarhet.

Även samarbete kring utveckling, produktutveckling, logistik, inköp och försäljning kommer att eftersträvas och till detta skall ett kunskapscenter upprättas så att våra kunder skall kunna få all info från ett och samma ställe.

Öka konsumenternas förståelse och kännedom om den rikliga österbottniska primär- och livsmedelsproduktionen.

aktivitet projekt
Harriet Sundholm

Harriet Sundholm

Projektledare
050 476 7121
harriet.sundholm@proagria.fi

victoria

Victoria Vikstrand

Informatör
050 418 9210
victoria.vikstrand@proagria.fi

Mats Sabel

Mats Sabel

Sakkunnig
046 922 9059
mats.sabel@proagria.fi