Hållbarhetsveckan 2023

3.8.2023
Hållbart

Hållbarhetsveckan är en evenemangsvecka där landsbygds aktörers hållbarhet synliggörs och förs diskussioner om regionens hållbarhetsfrågor. Aktiviteterna under veckan kan beröra ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet, och kan ordnas som verkstäder föreläsningar, temadagar eller öppna dörrars evenemang. Bara fantasin sätter gränser! 

Hållbarhetsveckan förverkligas som en del av landsbygdspolitiska nätverksprojektet Hållbarhetsveckan- landsbygden som vägvisare, vars målsättning är att föra fram landsbygdens möjligheter och nya innovationer för att trygga en hållbar livsstil.

Mera information Info – Hållbarhetsveckan (hallbarhetsveckan.fi)