Företagsbesök Bär- och grönsaksgård Jarmo Valtari

1.8.2023
Valtaris kiosk

Intervju med Reija Valtari 12.7.2023 på gården i Lillkyro

Bär- och Grönsaksgård Jarmo Valtari

Jarmo Valtaris föräldrar var torgförsäljare av egen producerade bär och grönsaker i hela sina yrkesverksamma liv. 

1986 tog så Jarmo och Reija Valtari över produktionen och började då med att producera jordgubbar och rotsaker i större skala men fortsatte även med torgförsäljningen som pågår ännu i denna dag. 10 år senare (1996) gick gården över till att enbart börja producera bekämpningsfria jordgubbar vilket har visat sig vara en bra investering. Det är nämligen så att ganska många av de personer som uppvisat symptom på allergi av jordgubbar kan äta av obesprutade jordgubbar utan problem.

Idag så odlas jordgubbar på ca 5 ha och sorterna bestäms i stor utsträckning av kunderna. Just nu så är Polka den allra populäraste sorten att plocka (55–60% av försäljningen) och Sonata på andra plats med ca 30% av försäljningen. Därutöver har man på gården mellan 5–10 olika så kallade nyheter, alltså jordgubbar som dels är nya på marknaden, dels nya för gården. I år har skörden i stort sett varit lite mindre än normalt. Just nu så är mognaden lite för snabb på jordgubbarna eftersom värmen är ganska stabil och solig. Under våren gick allt långsamt med kallt väder, regn å blåst.

För tillfället så är absolut största andelen plockade jordgubbar så kallat självplock, detta beror dels på att torgförsäljningen minskat, dels är den alltför arbetskrävande. Samtidigt visar en trend på att överraskande många människor föredrar självplock framom färdigt plockade jordgubbar. Man har på gården byggt upp en liten upplevelsepark för både stora och små genom att erbjuda lekredskap och leksaker åt barnen samt kaffe och hemgjorda sockermunkar åt de vuxna, allt detta gratis för alla besökare.

Förutom att odla jordgubbar så erbjuds även egenproducerad tidig potatis, lök, ärter och morötter ut till försäljning i samband med dina jordgubbsinköp.

Som tidigare nämndes så är största andelen av de plockade jordgubbarna självplock av kunderna, vilket i sin tur betyder att behovet av anställda har radikalt minskat under åren. För tillfället så är Vlad från Bulgarien arbetsledare på gården, han anlände dit 2016 och har jobbat där sedan dess. All övrig personal (ca 10) ute på fälten är ukrainare men ”kassapersonalen” är fortsättningsvis finländare, främst för att den personalgruppen behöver behärska både finska och svenska flytande.

Tidigare under åren så annonserade man mycket i olika tidningar om jordgubbsförsäljning och gjorde bloggar om odlingen och livet på landet men numera är det till nästan 100% SOME-marknadsföring som gäller. De intensivaste helgdagarna kan man ha flera hundra kunder som alla skulle behöva slippa med sin bil in på gården men allt emellanåt så är kunderna parkerade ända ute på landsvägen. Nu börjar säsongen var in på slutrakan och då stänger man ner gårdsbutiken helt och hållet.

Text och bilder

Mats Sabel och Heidi Kuparinen