Kestävän kehityksen viikko 2023

3.8.2023
Hållbart

Kestävän kehityksen viikko on tapahtumaviikko, jolloin maaseudun toimijoiden vastuullisuus tuodaan näkyväksi ja käydään keskustelua alueen kestävyyskysymyksistä. Viikon aikana järjestettävä toiminta voi olla ekologista, sosiaalista tai taloudellista kestävyyttä, ja toiminnan voi toteuuttaa vaikkapa työpajoina, luentoina, teemapäivinä tai avoimien ovien tapahtumina. 

Mielikuvitus on rajana! Kestävän kehityksen viikko toteutetaan osana maaseutupolitiikan Kestävän kehityksen viikko – verkostohanketta, jonka tavoitteena on tuoda esiin maaseudun mahdollisuuksia ja uusia innovaatioita kestävän elämäntavan takaamiseksi.

Lisää tietoa Info – Hållbarhetsveckan (hallbarhetsveckan.fi)