Ilmoita tilamyymäläsi meille

Ilmoita tilamyymäläsi meille

Kriteerit, joiden täytyy täyttyä päästäkseen mukaan Pohjanmaan "Tilamyymäläkartalle"! Yritysten on sitouduttava täyttämään seuraavat kriteerit voidakseen olla osa tätä maatilakauppojen luetteloa!

  • Yrityksellä tulee olla verkkosivusto/Facebook/Instagram-sivu vähintään omalla äidinkielellä sekä toisella kielellä.
  • Myytävien tuotteiden tulee olla joko omia tuotteita tai lähialueen yhteistyökumppaneiden valmistamia (paikallisesti tuotettuja).
  • Kaikki maatilalla jalostetut tuotteet on valmistettu tarkoitukseen varatussa tilassa, joka täyttää kaikki viranomaismääräykset, ja yrityksellä on kaikki tarvittavat luvat. Tämä koskee myös kaikkea maatilalla tehtävää kasvatusta.
  • Yritys täyttää kaikki maatilamyynnille asetetut viranomaisvaatimukset.
  • Yrityksellä on vakiintuneet aukioloajat, jotka katsotaan sitoviksi, ja ne tulee näkyä selkeästi verkkosivustolla ja muilla julkisilla sivustoilla. Aukioloajat tulisi myös päivittää vuodenajan mukaan.
  • Jos yrityksellä on vain kausiluonteinen aukiolo, se tulee ilmoittaa mahdollisimman selvästi verkkosivustolla ja muilla julkisilla sivustoilla.
  • Verkkosivustolla tulee olla selkeät ja helpot ohjeet paikalle saapumiseen sekä kartat, ja yhteystiedot tulee myös olla päivitettyjä.
  • Ympäristön, myymälän ja henkilökunnan on oltava edustavia (siistejä ja hyvin hoidettuja) sekä palveluhenkisiä asiakkaita vastaanottaessa.
  • Yrityksen tulisi hyväksyä yleisimmät maksutavat.

Tilamyymälällä on mahdollisuus ilmoittaa milloin tahansa haluavansa poistua digitaaliselta kartalta. Hankkeen omistajalla on myös mahdollisuus sulkea maatilakauppa pois verkostosta, jos se ei täytä asetettuja kriteerejä.

Lomakkeeseen >>